למידה דיגיטלית

בעולם המשתנה והמתפתח בקצב מהיר תופסים הכלים הגידיטליים מקום משמעותי בחיינו.
לרשות התלמידות והצוות עומדים מגוון אתרים כלים דיגיטליים המשולבים בשיעור בכיתה ומשלימים את הנלמד בכיתה (תרגול, למידה מקוונת, ספרים דיגיטליים ועוד).

משוב – משוב הורים ותלמידים
classroom – הכיתה המקוונת.
הוא אתר הלימודים המקוונים הגדול והמוביל בישראל עם עשרות אלפי מנויים, הן באקדמיה והן בתיכונים GOOL
הילקוט הדיגיטליתכנים לימודיים בכל מקצועות הליבה
אתר גלים מבית סנוניתיחידות תוכן דיגיטליות במתמטיקה, אנגלית, לשון, מדעים ועוד…
MY TEXT BOXמבחנים בית ספריים מתוקשבים
ספריית כותרמאגר ספרי לימוד אינטראקטיביים.

גול בגרויות

GOOL בגרויות

הוא אתר הלימודים המקוונים הגדול והמוביל בישראל עם עשרות אלפי מנויים, הן באקדמיה והן בתיכונים

ילקוט דיגיטלי

הילקוט הדיגיטלי

תכנים לימודיים בכל מקצועות הליבה

גלים מבית סנונית

אתר גלים מבית סנונית

יחידות תוכן דיגיטליות במתמטיקה, אנגלית, לשון, מדעים ועוד...

הסטודיו שלי

הסטודיו שלי

מבחנים בית ספריים מתוקשבים

ספריית כותר

ספריית כותר

מאגר ספרי לימוד אינטראקטיביים