תכניות לימוד ומגמות

תכנית שחרי

מעורבות בקהילה

תכניות לימוד ומגמות

תכנית שחרי

פרויקטים מיוחדים

החזון שלנו

 "הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב, להתלהב ולהתגבר. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת אל מהלכה,
ועוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה, ושהמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. וזה סוד התורה המעשית וכל אורחות חיי האמונה והקדושה"

(הרב קוק, אורות ישראל)

להתרחב – לפתח סקרנות, לא לקפוא על השמרים. להתרחב פרושו להיות מי שאתה- תוך כדי ראיית התמונה כולה. לסגל מבט רחב יותר על החיים. נדרש הרבה אומץ, בטחון עצמי, מודעות- כדי לקלוט ולהרחיב את העולם הפנימי

להתלהב – מצב של שמחה, של חיים. לשמר את השמחה הטבעית, הנובעת מבפנים כלפי חוץ. "עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות." (הבעל שם טוב)

להתגבר – להיות מודעת לכוחות הפנימיים, לחלומות. לא להיכנע לקשיים ולמכשולים. לדעת שיש מקום עמוק יותר, רוחני יותר שיש בו חיים ואור שלא כבה.

האולפנה תהווה בית חינוכי שבו כל בת תממש את שלוש המשימות החשובות שלה כ"נשמה ישראלית"- להתרחב, להתלהב ולהתגבר. ביחד נפעל כדי להצמיח את כוחות החיים הקיימים בבנותינו מתוך אמונה, מודעות, אהבה וחיבור לתורה. במחשבה, בדיבור ובמעשה. ומתוך כך להגיע לידי סיפוק ושמחה אמיתית. נחנך יחד לחיי אמונה, יראת שמים, אהבת התורה וצניעות מתוך שמחה וחיבור- על פי דרכו של הר' צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. חיי האולפנה יתקיימו באווירת שייכות ואחדות של כל 'קהילת האולפנה'- הבנות, הצוות החינוכי וההורים.

באולפנה תתקיים פעילות חברתית – ערכית עשירה המכוונת כל בת למעורבות חברתית, מסירות לעם ולמדינה בדרך התורה. ניתן דגש למצוינות לימודית, הרחבת אופקים אמונה והעמקת הידע התורני, כל זאת באמונה וביכולתה של כל בת להגיע להישגים לימודיים משמעותיים. 

תכנית שחרי

"שחרי" היא תכנית ייחודית תורנית צומחת לבנות כיתה ז'- ט'.

התכנית מיועדת לבנות שמעוניינות להעשיר את העולם הרוחני שלהן, לעסוק  בעבודת ה', לחבר בין הלכה למעשה, בין תורה לחיים ובין לימוד עיוני לחווית הלב. בנות שמעוניינות להעמיק את הזהות התורנית והרוחנית שלהן ב 'מחשבה, דיבור ומעשה'.

תכנית לימודים

מותאמת אישית

אולפנת צביה עפולה מתייחדת במצוינות אקדמית וברמת לימודים גבוהה.
האולפנה שמה דגש על התאמה אישית של תכנית הלימודים לכל בת על מנת לאפשר לה להגיע למימוש מיטבי של יכולותיה.

מעורבות בקהילה

אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי תשס"ד, 2003).

על בסיס חוק זה ועל הדיבר של "ואהבת לרעך כמוך" אולפנת צביה עפולה חרטה על דגלה חיים של מעורבות בכל הקהילות והישובים המרכיבות את פסיפס הזהות של האולפנה.

בנותינו מתנדבות במקומות שונים ומגוונים בעפולה ובאיזור כולו: תנועות נוער, מד"א, ספריות עירוניות, גמח"ים, גני ילדים, בתי ספר יסודיים, מדור לדור (ליווי קשישים) ועוד. מלבד זאת האולפנא כולה נוטלת חלק בתרומה לקהילה במסגרות שונות- שימוח חולים, הפעלות ילדים במקומות שונים בעיר, התרמה עבור ארגונים ועמותות ועוד.

האולפנה מקיימת קשרי קהילה ענפים עם חברי קהילת האולפנה, תורמת להם ונתרמת על ידם (ערבי הורים, סדנאות, ערבי עיון ולימוד, אירועים לאישה הדתית ועוד).

מספרים עלינו ש...

האווירה אצלנו